پیراهن ایران فوتبال استفاده بازیکنان

پیراهن: ایران فوتبال استفاده بازیکنان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات پوشش متفاوت دو لژیونر فوتبال کشور عزیزمان ایران در گرمای تهران!

اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد دو لژیونر فوتبال کشورمان این روزها با پوششی متفاوت از سایر بازیکنان تمرین می کنند.

پوشش متفاوت دو لژیونر فوتبال کشور عزیزمان ایران در گرمای تهران!

پوشش متفاوت دو لژیونر فوتبال کشور عزیزمان ایران در گرمای تهران!

عبارات مهم : ایران

اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد دو لژیونر فوتبال کشورمان این روزها با پوششی متفاوت از سایر بازیکنان تمرین می کنند.

به گزارش مهر، تمرینات تیم ملی فوتبال کشور عزیزمان ایران در حالی جهت بازی با ازبکستان در حال پیگیری است که در تمرین روز گذشته، اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد دو لژیونر کشور عزیزمان ایران با پوششی متفاوت نسبت به سایر بازیکنان حضور داشتند.

پوشش متفاوت دو لژیونر فوتبال کشور عزیزمان ایران در گرمای تهران!

این دو بازیکن که در فوتبال اروپا بازی می کنند و روی بدن آنها هم خالکوبی وجود دارد، از لباسی استفاده کردند که تمام دستهایشان را بپوشاند.

این در حالی است پیش از این مسئله این بازیکنان جهت پوشیدن لباسهای «آستین کوتاه» حل شده است بود و مشخص نیست آیا باید در گرمای پایتخت کشور عزیزمان ایران از این پوشش استفاده کنند.

اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد دو لژیونر فوتبال کشورمان این روزها با پوششی متفاوت از سایر بازیکنان تمرین می کنند.

واژه های کلیدی: ایران | فوتبال | استفاده | بازیکنان | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs